EXPEDIENT FD-TER-CAT-C1-2020-000130

Ajuda de l'institut de diversificació i estalvi de l'energia (IDAE)

L’empresa BOADAS 1880, S.A. ha rebut una ajuda pel projecte d’estalvi i eficiència energètica SISTEMA DE GENERACIÓ TÈRMICA AMB BIOMASSA, gestionat per l’INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE), ajuda cofinançada per la Unió Europea a través del programa d’ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable a la comunitat autònoma de Catalunya. S’ha elaborat un projecte consistent en la implantació d’una planta de producció de vapor mitjançant un generador de vapor alimentat amb biomassa.