EXPEDIENT FN-PGESI-2018-002132

BOADAS 1.880S.A., ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE TRENAT DE MORRIONS D’ALTA EFICIÈNCIA, a través del FONS NACIONAL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i gestionat per l’INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE), ajuda cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible2014-2020. S’ha elaborat un projecte d’estalvi i eficiència energètica consistent en la substitució dela actual loncheadora i termoformadora pornuevos equips d’alta eficiència energètica. El nou sistema incorporaráun robot que es encargaráde carregar el producte loncheado a la termoformadora.se ha requerit la col·laboració dels millors fabricants d’equipament del sector, quenos aportaran grans estalvis energètics i mediambientals en el procés, aconseguint un estalvi estimat de 42,76tep/any.