EXPEDIENT 67800182021

ajuda del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022

A BOADAS 1880, S.A. se li ha concedit un ajut de 500.000,00 € pel projecte “Nova planta d’elaboració d’embotits i lloms curats” dins del programa d’ajuts per Inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments, una actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 cofinançada pel fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix a les zones rurals i cofinançada també pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
El projecte executat inclou diverses actuacions per optimitzar el procés productiu, millorar la competitivitat de l’empresa i ampliar la gamma de productes. En general, totes les inversions executades milloren diversos aspectes del procés productiu per a la creació de nous productes.