BOADAS, S.A. ha portat a terme l’execució d’un projecte d’adquisició i modernització d’equips productius a les seves instal·lacions. Aquest projecte s’ha acollit a la línia de suport financer de préstecs per a Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial de la Direcció General de Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa de Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme.