BOADAS 1880, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha estat beneficiària del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de Desenvolupament Regional global per al Projecte NUTRISCORE amb els següents objectius:

 

  1. Diagnòstic de la situació actual dels derivats càrnics segons el sistema visual de classificació nutricional NUTRISCORE.
  2. Identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació de productes.
  3. Desenvolupament d’estratègies de formulació i procés de millora de l’etiquetatge nutricional.