BOADAS 1880, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha estat beneficiaria del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural en el Projecte de SENSORS ÒPTICS ON LINE amb els següents objectius:

 

  1. Millora de la qualitat dels productes carnis amb sensors òptics on line
  2. Desenvolupament d’un sistema NIR low cost per a la determinació de paràmetres de qualitat i seguritat alimentària durant la curació d’embotits curats