Satisfacció per la gran l’acollida de les nostres innovacions en una de las fires referents d’alimentació mundial SIAL PARIS 2018.