BOADAS 1880, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha estat beneficiària del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de Desenvolupament Regional global per a aconseguir un producte més saludable (reduït en sal), de més qualitat (sense defectes i amb el punt de sal desitjat), mantenint la seguretat alimentària (Listèria), utilitzant un processament sostenible (reducció d’emissions de salmorra i de la despesa energètica).