BOADAS 1880 està duent a terme els següents projectes d’I+D dins de la “Comunitat RIS3CAT d’Alimentació INNOAPAT.

Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats. L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir un sistema de mesura de la qualitat de la carn que sigui fiable, econòmicament viable per a les empreses, automatitzat en alguna de les seves parts i gestionat per un programari que integri la mesura dels paràmetres de qualitat, la classificació d’aquella peça de carn en funció d’unes categories prèviament definides i l’orientació d’aquesta feia el procés més adequat per a optimitzar la seva transformació a un producte elaborat. Núm. expedient: COMRDI15-1-0027.

KETRENOVIN. Recerca i aplicació experimental de la biotecnologia com a ket clau en l’obtenció de nous ingredients d’alt valor afegit per al sector agroalimentari català. L’objectiu d’aquest projecte és identificar nous ingredients i estudiar els efectes de productes d’origen marí, extractes vegetals, coproductes i enzims per a usar en aliments, complements o pinsos o estratègies dietètiques diàries que siguin efectives en la millora de la salut animal i humana. Núm. expedient: COMRDI15-1-0028.

Aquests projectes estan cofinançats per la Unió Europea a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (PO FEDER). INNOAPAT és una comunitat d’empreses i centres de recerca dedicats a l’alimentació, creada a partir del Pla d’Actuacions RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya, i liderada pel IRTA, està formada per 51 socis entre empreses, centres de recerca i associacions. Té com a objectiu fomentar la innovació per a aconseguir una cadena alimentària més sana, segura i sostenible. A més, INNOAPAT comptarà amb un pressupost d’11 milions d’euros i durant els pròxims tres anys treballarà per a promocionar la I+D+i de les empreses agroalimentàries catalanes i millorar la seva competitivitat. Els tres objectius estratègics en què se centrarà són incrementar l’oferta de productes alimentaris saludables, millorar la confiança dels consumidors en els productes catalans i reduir el desaprofitament alimentari.